Hady

Komplexná, tragická psychológia za hromadením zvierat

Čím to je, že neustále prichádzajú správy o ľuďoch, ktorí klietajú alebo vtesnávajú stovky domácich miláčikov do svojich domovov? Niekedy je to týranie zvierat, ale dalo by sa to pripísať aj konkrétnej duševnej chorobe.